Barion Pixel

ÁSZF

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Galagonyás Habzóműhely Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Galagonyás út 82., Cg.11-09-028944, a továbbiakban: „Galagonyás Habzóműhely”) által a http://www.galagonyas.hu/ weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban „Webshop”) történő vásárlás szabályait meghatározza.

A Webshopban történő vásárláshoz megfelelő személyes adatok megadása szükséges. Ön, mint Vevő a Webshopban történő vásárlással elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt Termékek vételárát köteles kifizetni.

 1. A Webshop üzemeltetője

A Webshop üzemeltetője a Galagonyás Habzóműhely Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek adatai a következők:

 1. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Webshopban feltüntetett Termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a Webshopban rendelheti meg.

A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vevő a Webshop kosarában (a továbbiakban „Kosár”) állíthatja össze. A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:

személyes átvétel esetén:

 1. név
 2. e-mail cím
 3. telefonszám

 

házhozszállítás esetén

 1. név
 2. szállítási cím
 3. e-mail cím
 4. telefonszám

A Vevő továbbá opcionálisan megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhatja az alábbi számlázási adatokat is (amennyiben az a szállítási címtől eltérő):

 

A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat, illetve megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A Galagonyás Habzóműhelyt a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, betöltötte 18. életévét, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül az eladó  és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer regisztrálta és továbbította a Galagonyás Habzóműhely illetékes munkatársa felé.

A megrendelést a Galagonyás Habzóműhely a Webshopban csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Galagonyás Habzóműhely a megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küld tájékoztatást (Visszaigazolás). A rendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Galagonyás Habzóműhely ezen Visszaigazolással – és a vételárnak a Vevő általi megfizetésével – válik kötelezetté a Termék leszállítására. Amennyiben a Vevőhöz a Visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A Galagonyás Habzóműhely jogosult törölni minden olyan megrendelést, illetve visszakövetelni azt a már teljesített megrendelést, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, illetve jogszabály rendelkezéseit megsérti. Így különösen a Termékek jellegére tekintettel a Webshop 18. éven aluliakat nem szolgál ki, illetve amennyiben szállítás során derül fény erre a tényre, úgy a futárszolgálat munkatársa jogosult az átadást megtagadni, illetve a Galagonyás Habzóműhely jogosult az esetlegesen átadott Termékeket visszakövetelni. A jelen bekezdésben szabályozott esetekben a Galagonyás Habzóműhely jogosult a már kifizetett vételárból levonni a kiszállítással kapcsolatos jogos költségeit.

A Felek között így létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Galagonyás Habzóműhely 5 évig megőrzi. A Webshop magyar nyelven érhető el.

A létrejött szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a feldolgozás és kiszállítás szünetel.

A Galagonyás Habzóműhely fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

A Webshop internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vevőt terheli és a költség mértéke függhet a Vevő internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 1. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

Valamennyi Termék mellett megtalálható annak részletes leírása, valamint a fizetendő vételár, amelyet a Vevő Termékre kattintva tekintheti meg. A Termék megrendelése esetén – amennyiben a Vevő nem személyes átvételt választ – szállítási költség merül fel, amelyet a Vevő visel.

 1. Szállítás, szállítási díjak

A Visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt a Galagonyás Habzóműhely megjelöli. Az általános szállítási határidő, amennyiben a megrendelt termék készleten van, 3-5 munkanap. A készleten nem lévő Termékek, illetve a személyes átvétel esetében a Galagonyás Habzóműhely a várható szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt.

A Vevő a megrendelt Termékek szállítására az alábbi módokat választhatja:

 1. személyes átvétel
 2. kiszállítás futárszolgálattal.

 

Személyes átvétel

Amennyiben a Vevő személyes átvételt választja, úgy a megrendelést szállítási díj nem terheli, azonban a Vevőt terhelik az átvétel helyére történő eljutás költségei.

Személyes átvételre az alábbi címeken kerülhet sor:

A személyes átvételre munkanapokon reggel 8 és 16 óra között van lehetőség.

Kiszállítás futárszolgálattal

Amennyiben a Termékek kiszállítása futárszolgálat igénybevételével történik a szállítás díja a Vevőt terheli.

A futárszolgálat kiszállítási díja az alábbiak szerint alakul:

25.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes;

 1. A vételár, fizetés

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Webshopban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Galagonyás Habzóműhely fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Visszaigazolt Termékek vételárát nem érinti.

Amennyiben a Galagonyás Habzóműhely minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Galagonyás Habzóműhely nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bakkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Panaszkezelés

A Vevő a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket a Vevő köteles késedelem nélkül jelezni, továbbá sérülés, hiány esetén a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálattal.

A Termék minőségévével kapcsolatos hibákat a Vevő köteles legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül jelezni.

A Vevő a Termékkel, vagy a teljesítéssel kapcsolatos panaszát a Galagonyás Habzóműhelynek küldheti el a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott e-mail címre, vagy postai úton. A Galagonyás Habzóműhely a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt.

 1. A Termékre vonatkozó szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Galagonyás Habzóműhely hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Galagonyás Habzóműhellyel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a Termékszavatossági jogával? A Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt Termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak? A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a Terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

A Galagonyás Habzóműhely a Termékek jellegére tekintettel nem vállal jótállást.

 

 1. Vevő elállási joga

8.1. Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a Terméket az Ön kérése vagy utasítása alapján állítottuk össze.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Galagonyás Habzóműhely Kft.

Levelezési cím: 2500 Esztergom Galagonyás út 82.

E-mail: info@galagonyas.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

8.2. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Galagonyás Habzóműhely elállási joga

Amennyiben a Vevő átutalásos fizetést választotta és az átutalás a Visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül nem érkezik be, úgy a Galagonyás Habzóműhely jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a Vevő személyes átvételt és utánvéttel történő fizetést választott, azonban a Visszaigazolástól számított 20 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt Termékeket, úgy a Galagonyás Habzóműhely jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat rögzített és így részére a Termékeket nem lehet leszállítani, úgy a Galagonyás Habzóműhely jogosult elállni a szerződéstől.

A Galagonyás Habzóműhely az ÁSZF bekezdésében foglalt esetekben nem tehető felelőssé a Vevőt az elállásból esetlegesen érő következményekért, így különösen nem köteles megtéríteni a Vevőnek az elállásból eredő bármely kárát.

 

 1. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Galagonyás Habzóműhely a Webshopban a jelen ÁSZF 2. pontja szerinti személyes adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a 2001. évi CVIII törvény 13/A. § alapján. A Galagonyás Habzóműhely a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Galagonyás Habzóműhely alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat).

Az adatokat kizárólag a Galagonyás Habzóműhely Webshop üzemeltetéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció elküldésével és a Webshopban való vásárlással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Termékek megrendelésére és vásárlására tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében a Galagonyás Habzóműhellyel ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

 1. Technikai feltételek

A Webshop elektronikus alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Galagonyás Habzóműhely javasolja, hogy a Vevő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az internet használata díjjal járhat, amelynek költségei a Vevőt terhelik.

A Galagonyás Habzóműhely nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshopra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 1. Záró rendelkezések

A szerződés teljesítésével, valamint a Termék hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben a Galagonyás Habzóműhelynek az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A különböző vármegyékhez tartozó Békéltető Testületek elérhetőségeiről az alábbi linken: Békéltető testületek (bekeltetes.hu) tájékozódhatnak.

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

A Galagonyás Habzóműhely bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen szerződésre, valamint a Webshopon történő Termék megrendelésre a Felek kikötik a magyar jog alkalmazását.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő Felek értékhatártól függően a jogszabály szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

A fogyasztók számára rendelkezésre áll az online vitarendezési platform, mely felhasználható az esetleges viták rendezéséhez, ennek elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr.

A Galagonyás Habzóműhely kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza. A Galagonyás Habzóműhelyre nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

A jelen ÁSZF 7. és 8. pontja kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztókkal létrejött szerződésekre vonatkozik.

 

Hatályos 2024. január 17-től